Templin (Brandenburgia)

Ścieżka ewolucji w Temp­li­nie jest ważną częścią nowo zapro­jek­to­wa­n­ego parku publicz­n­ego w Temp­li­nie od piątku 29 maja 2020 roku.
Opera­torem ścieżki jest miasto Temp­lin. Ścieżka została poda­rowana miastu przez Kościół Lata­jącego Potwora Spaghetti (Kirche des Flie­gen­den Spaghet­ti­mons­ters) na jego 750. urod­ziny i zain­s­ta­lowana przy życz­li­wym wspar­ciu miejs­kiego wydziału budowlanego.

Ścieżka rozpo­c­zyna się przy Rödde­li­ner Straße tuż obok pomnika Karola Marksa (półno­cny punkt na mapie) i prowadzi główną ścieżką Bürger­gar­ten w kier­unku Ziege­lei­brü­cke (czer­wona pinezka). Począt­kowa część nie jest jeszcze popraw­nie wyświet­lana w Google Maps, tutaj możesz ją dokład­niej zobac­zyć na mapie wędrówki.

Komentowanie jest wyłączone.