Lokalizacje > Düsseldorf (Nadrenia Północna-Westfalia)

Ścieżka ewolucji w Nord­parku w Düssel­dorfie zaczyna się przy Muzeum Aqua­zoo Löbb­ecke (Kaisers­wert­her Str. 380, 40474 Düssel­dorf) i biegnie wzdłuż Grüne­wald­strasse w kier­unku Renu.

W Düssel­dorfie ścieżka ma 460 metrów długo­ści, więc każdy mili­metr odpo­wiada okre­sowi 10 000 lat.
W ten sposób na 400 metrach odtwor­zona została histo­ria życia licząca 4 mili­ardy lat.
Infor­macje odle­głościowe na tabli­cach w Düssel­dorfie są dosto­so­wane do tej skró­co­nej trasy.

Po ścieżce w Düssel­dorfie ofero­wane są regu­lar­nie wycieczki z przewodnikiem.

Operatorem

ścieżki ewolucji w Düssel­dorfie jest Stowar­zy­sze­nie gbs Düssel­dorf — Düssel­dor­fer Aufklä­rungs­dienst e.V.

Komentowanie jest wyłączone.