Leimen/Gauangelloch (Badenia-Wirtembergia)

Ścieżka biegnie z połud­nia na północ. Punkt startowy znaj­duje się na końcu Linden­strasse przy moście nad Reils­hei­mer Strasse (dla GPS: Linden­strasse 21, Leimen-Gauan­gel­loch). Punkt końcowy znaj­duje się na pozio­mie ulicy „Im Neurott” (czer­wona pinezka). Ścieżka jest pozba­wiona barier.


Infor­macje na temat wyciec­zek z prze­wod­ni­kiem po drodze w Leimen / Gauan­gel­loch można znaleźć tu.

Dojazd komunikacją miejską

Proszę wybrać przysta­nek „Gauan­gel­loch, Schwa­nen” lub „Gauan­gel­loch, Ochsen­ba­cher Straße” w celu uzys­ka­nia infor­macji, np. w infor­macji stowar­zy­sze­nia trans­por­to­wego Rhein-Neckar (Verkehrs­ver­bund Rhein-Neckar — vrn.de).

Operatorem

ścieżki ewolucji Leimen / Gauan­gel­loch jest stowar­zy­sze­nie Säku­lare Huma­nis­ten · gbs Rhein-Neckar e. V.

Komentowanie jest wyłączone.