Kontakt i stopka redakcyjna

Napisz do nas  Stopka redakcyjna

  Säku­lare Huma­ni­sten – gbs Rhein-Neckar e. V.
  Post­fach 1151 · 69208 Eppelheim
  Tel.: 0 62 36 / 4 89 25 40
  gbs-rhein-neckar.de


  Współtwórcy

  Ilustracje motywów:

  • Vivek Pradhan, Chhat­tis­gharh, Indien (@vivek_p03): Stan­dorte Köln und Egelsbach
  • Bernd Kammer­me­ier: Stan­dorte Templin, Kyritz, Schul­zen­dorf, Braun­schweig, Düssel­dorf, Otter­sheim, Leimen. Illu­stra­tion “Saurier” nach dem Bild­mo­tiv “Faszi­na­tion Dino­sau­rier” (Ravens­bur­ger); Illu­stra­tion “Zeital­ter der Säuge­tiere” nach einem Bild­mo­tiv von Hein­rich Harder (1858–1935); Illu­stra­tion “Menschen (Homi­nine)” nach einem Diorama des Nairobi Natio­nal Museum.

  Teksty:

  Dr. Karl-Heinz Büch­ner [KHB], Marianne Mauch [MM], Frie­drich Cora­dill [FC], Bernd Kammer­me­ier [BK]

  Tłumaczenia:

  • angiel­ski: Paul Boldra
  • fran­cu­ski: Marianne Mauch und Anne Cathe­rine Ihrig
  • polski: Marek Nowakowski

  Dodatkowy:

  Layout i grafika wekto­rowa: Marianne Mauch
  Słupki do tablic i ich zamo­co­wa­nie: Dr. Karl-Heinz Büchner
  Strona inter­ne­towa: Stefan Dewald, Marianne Mauch
  Orga­ni­za­cja: Frie­drich Coradill
  Public Rela­tions: Dirk Winkler


  Cała zawar­tość strony jest chro­niona prawem autor­skim, chyba że pocho­dzi ze źródła obję­tego licen­cją Creative Commons. Jeśli chcesz skorzy­stać z mate­ria­łów, skon­tak­tuj się z nami.

  Komentowanie jest wyłączone.