Kyritz an der Knatter (Brandenburgia)

Ścieżka biegnie wzdłuż Seestrasse z zachodu na wschód. Rozpo­czyna się przy wejściu do firmy Famos GmbH, a kończy przed parkin­giem w Unter­see (czer­wona pinezka).

Dojazd komunikacją miejską

Począ­tek ścieżki znaj­duje się pomię­dzy przy­stan­kami „Birken­wäld­chen” i „Kuckuck­sweg” (linie auto­bu­sowe 701 i 702). Ścieżka kończy się na przy­stanku „Unter­see”.
Rozkłady jazdy można znaleźć tu: https://fahrplan-bus-bahn.de/brandenburg/kyritz/bus_linie_bus_701#/  (tylko letni rozkład jazdy).

Operatorem

ścieżki ewolu­cji Kyritz jest Stowa­rzy­sze­nie Ewolu­cyj­nych Huma­ni­stów Berlin-Bran­den­burg e.V. (Evolu­tio­näre Huma­ni­sten Berlin-Bran­den­burg e.V.)

Ilustra­cje moty­wów na tej stro­nie: Bernd Kammermeier.

Komentowanie jest wyłączone.