Kičmenjaci

505 mili­juna godina
ili 123 metra do danas

Geološko razdo­blje: Paleo­zoik / Kambrij

Sadržaj kisika u moru naglo raste. U periodu od 5 — 10 mili­juna godina, nastaje većina planova razvitka živih bića koja i danas postoje.
Ribe su prva živa bića s unutarn­jim kosturom i flek­si­bil­nom kral­jež­ni­com. One su „dvost­rane živo­tinje“. Nacrt je toliko uspješan da započinje Doba riba.
Tako je post­avljena osnova za razvoj svih ostalih kral­ježn­jaka, uključu­jući i ljude.

Za vrijeme Kambrija zemal­jska klima postaje sve toplija. Polarne ledene kape se tope, a razina mora naglo raste. Napos­li­jetku, većina konti­ne­nata preplavljena je plitkim morem. Kopnene mase pretežno su na južnoj hemis­feri. U njima se prostiru prost­rane pustinje. Klima je vruća i vlažna.

Comments are closed.