Veliki čovjekoliki majmuni (Hominidi)

18 mili­juna godina
ili 4 metra do danas

Geološko razdo­blje: Keno­zoik / Neogen-Miocen

Jedna se skupina sisa­vaca u Africi razvija u majmune slične čovjeku, koji su po danu aktivni. Oni su preci svih gibona i veli­kih majmuna koji danas žive, a time su i preci svih ljudi. Imaju slabo pigmen­ti­ranu kožu i rela­tivno kratko krzno. Palac koji se može pomi­c­ati prema ostalim prstima omogućuje upot­rebu alata. Oči okre­nute prema napri­jed omogućuju dobar prostorni vid.

Sudar različi­tih konti­nen­tal­nih ploča stvara velike planine: Indijska ploča pritišće Euro­a­zijsku ploču i dovodi do Hima­la­js­kog nabora. Afrička ploča također pritišće Euro­a­zijsku ploču, stva­ra­jući planine Zagros (Iran) i Alpe.

Comments are closed.