Biljke cvjetnjače

130 mili­juna godina
ili 25 metara do danas

Geološko razdo­blje: Mezozoik / Kreda

Razvoj cvjetnjača započeo je vjero­jatno prije otprilike oko 200 mili­juna godina, kada su neke biljke umnožile svoj cjelo­kupni genet­ski materi­jal. Daljnje prom­jene u umnože­nim kromo­so­mima dovele su do stva­ranja cvje­tova. Taj se razvoj događaja morao dogo­diti neko­liko puta, što poka­zuje mnoštvo osnov­nih planova cvjetanja.
Najs­ta­rije okamen­jene biljke cvjetnjače stare su tek oko 130 mili­juna godina i vrlo su rijetke. Stoga je njihov razvoj bio slabo istražen. Možda su evolui­rale iz paprati, koje, utvrđeno je, postoje 400 mili­juna godina. Cvjetnjače još uvijek imaju utje­caja na razvoj inse­kata i obrnuto.

Klima je cijelo vrijeme topla. Kopnene površine su bez leda pa je morska razina visoka. Atmos­fera sadrži 1,5 puta više kisika i 4 puta više CO2, nego danas. Raspad Gond­vane se nastavlja. Austra­lija se odvaja od Antark­tike, a Afrika od Južne Amerike. Odvaja se i Indija.

Comments are closed.