Razgradnja biljnih skeleta

290 mili­juna godina
ili 71 metar do danas

Geološko razdo­blje: Paleo­zoik / Perm

Neke gljive razvi­jaju spos­ob­nost razgradnje lignina. Erup­cije vulkana, požari ugljena veli­kih razmjera i razgradnja lignina sman­juju sadržaj kisika i poveća­vaju sadržaj ugljič­nog dioksida u atmos­feri. Oceani se zaki­sel­ja­vaju. Dolazi do brzog porasta tempe­ra­ture (efekt stak­le­nika). Događa se četvrto masovno izumi­ranje, najveće u povi­jesti zemlje. Čak 95% morskog života i 75% kopnenih orga­niz­ama nestaje. S razdo­bljem Perma završava Paleo­zoik i počinje era Mezozoika.

Klima postaje sve suša i konti­nen­tal­nija. Biva sve toplije, na južnom polu tope se leden­jaci, a razina mora ponovno raste. To se ponavlja u velikim fluk­tu­aci­jama, konti­nenti su više puta poplavljeni i ponovno presušuju. Time se stva­raju velike naslage soli.

Comments are closed.