Formiranje čeljusti kralježnjaka

420 mili­juna godina
ili 102 metra do danas

Geološko razdo­blje: Paleo­zoik / Silur

Na početku Silura kral­ježn­jaci razvi­jaju pokretne čeljusti koje im omogućuju hvatanje, držanje i usitnja­vanje hrane. To otvara živo­tin­jama s čelju­s­tima potpuno nove mogućnosti prehrane. Zubi su formi­rani od košta­nih ljus­kica i nalaze se na rubo­vima čeljusti, u usnoj šupljini ili u grlu. Taj je razvoj toliko uspješan da danas postoje samo dvije skupine kičmen­jaka bez čeljusti (paklare i sljepulje).

Nakon završetka lede­nog doba, na početku Silura vlada toplo umje­rena klima s global­nim pros­je­kom od oko 17°C. Koncen­tra­cija kisika prvi puta raste do 14%, dok koncen­tra­cija ugljič­nog dioksida pada ispod 0,4%. Konti­nent Eurame­rika (Lauru­sija) nastaje od kopnenih masa Lauren­cije i Baltike.

Comments are closed.