Plön (Szlezwik-Holsztyn)

14 wrześ­nia 2018 roku, w ramach obcho­dów 70-lecia Towar­zystwa Maxa Plan­cka, otwarto ścieżkę przy­rod­niczą poświę­coną ewolucji na bulwarze plażo­wym Großer Plöner See w Szle­zwiku-Holsz­ty­nie. Projekt został opra­co­wany przez prof. Diet­harda Tautza i Dr. Kers­tin Mehnert z Insty­tutu Biolo­gii Rozwoju im. Maxa Plan­cka w Plön.

Ścieżka prowadzi wzdłuż brzegu jeziora przez Euti­ner­strasse do Insty­tutu Maxa Plan­cka i na 11 stac­jach przedsta­wia histo­rię i ewolucję życia na Ziemi. Więcej informacji:

⇒ evolbio.mpg.de/evolutionspfad

Komentowanie jest wyłączone.